Το Σπαρτανκοΐνη είναι μια αποκεντρωμένη κρυπτογράφηση που πετά στο Διαδίκτυο. Ένα από τα Σπαρτιατικό νόμισμα πλεονεκτήματα είναι ότι η συναλλαγή μπλοκ Σπαρτιατικό νόμισμα είναι πολύ γρήγορη, χρειάζεται μόνο 120 δευτερόλεπτα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η δυσκολία επαναπροσδιορίζει κάθε μπλοκ. Το τρίτο πλεονέκτημα είναι η ανεκτική και τελική σταθερή κυκλοφορία που σας επιτρέπουν να εισέλθετε ανά πάσα στιγμή. Το σύμβολο ανταλλαγής νομισμάτων Σπαρτανκοΐνη είναι SPN.

Home

Γιατί το SpartanCoin;

  • Γρήγορη συναλλαγή
  • Αξιόπιστη αλυσίδα μπλοκ
  • Ασφαλή μπλοκ
  • Αποκεντρωμένοι συνομηλίκοι

Explorer